Zderzacz słówd

 

liczne zderzacze słów

już zbudowane i te

dopiero konstruowane

uzupełniane pospiesznie

o brakujące litery

by mogły wreszcie nabrać wyrazu

wprawiane w ruch wzrokiem

pędzą wokół widnokręgu

Po fajerwerkach zdarzeń

zostaje pierwotny dym