Historia I

czas kostnienia

dawno masz za sobą

zaraz włożą

na Twe ramiona

głowę

nie chcesz oddychać

zmuszą

 

nie bój się

w toni powietrza

nie sposób utonąć

póki się ma

szczelne żyły

 

na słońce teraz patrz

wzrokiem liścia

a nie zaznasz

bólu