Wnętrze

 

Zamknięci

czujemy każde drgnienie

     co dreszczem przebiega

                   po ciele

     kołysze w uchu dzwon

 

 

Zasklepieni

słyszymy każde pociągnięcie

                    smyczka

     z rozedrganych strun

     rozświetlając wnętrze

     sypią się skry dźwięku

 

 

Kto nas tu dojrzy

w głębi

Białych Skrzypiec